EUROROMA 

Linha Fiore Euroroma 8/4 500 metros 150g
Barbante Fio 6 com 600 gramas
Barbante Euroroma Fio 6 com 1.8 kg
Barbante Euroroma Fio 6 com 1 kg
Fio 4 Barbante Ecotrama . Novelo com 200 gramas. Marca Euroroma.
Barbante Euroroma Fio 8 com 1.800 kg
Barbante Euroroma Fio 8 600g